Frontpage

Debreceni Egyetem

Kommunikációs Platform

Üdvözlő üzenet...

Debreceni Egyetem
A kar bemutatása
A DEBRECENI EGYETEM Szenátusa 2014. augusztus 1-el – az Egyetem két korábban gazdaságtudományi képzést folytató karának integrációjával – létrehozott egy új ...
Általános Orvostudományi Kar
 
Üdvözöljük a DE ÁOK ONKOLÓGIAI INTÉZET SUGÁRTERÁPIA Nem ÖnállóTanszék honlapján

A honlap célja a Tanszéken folyó oktatási tevékenység összefoglalása, ...
Tanszékünkről
A Debreceni Egyetem Szenátusának 25/2008. (V. 15.) sz. határozata alapján az Általános Orvostudományi Karon belül 2008. június 1-jén létrejött az Orvosi Laborató...
A Tanszékvezető köszöntője
Tisztelt Érdeklődő!
Szeretettel köszöntjük a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Aneszteziológiai és Intenzív Ter...
 
Üdvözöljük a DE ÁOK ONKOLÓGIAI INTÉZET ONKOLÓGIAI Nem ÖnállóTanszék honlapján

A honlap célja a Tanszéken folyó oktatási tevékenység összefoglalása, inf...
Üdvözöljük a Debreceni Egyetem ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet honlapján

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Biofizikai és Sejtbiológi...
Fogorvostudományi Kar
A Konzerváló Fogászati Tanszék a magyar és angol nyelvű graduális képzés keretein belül a fogorvos képzésben a következő tantárgyakat oktatja:
I.félév:
•odontológia (...
A 2003-tól működő Fogpótlástani Tanszéken 7 fogszakorvos, 4 óraadó fogszakorvos, 2 nappali Ph.D. hallgató és 9 asszisztensnő dolgozik. A Tanszék felügyeli ezen kívül a fogtechnikai lab...
Dékáni köszöntő
Sok szeretettel üdvözlöm karunk honlapjának olvasóit, a kar jelenlegi, leendő hallgatóit, és minden kedves érdeklődőt! 
A Debreceni Egyetem Klinikai ...
Az Arc, Állcsont és Szájsebészeti Tanszéken 3 szakorvos, 2 felkért óraadó, 4 szakorvosjelölt, 2 maxillofacialis rezidens és 2 dentoalveolaris rezidens látja el a feladatokat. A betegellát...
A gyermekfogászati osztály elsőként alakult meg a klinikán 1980-ban. A fogszabályozás, mint önálló szakterület mindig különálló részlegként üzemelt, osztállyá 1986-ban alakult. 200...
A Parodontológiai Osztály 1986-ban alakult meg a Stomatológiai Klinikán és 1999-ben alakult át Parodontológiai Tanszékké, ahol a 4 szakorvos munkáját 4 asszisztensnő segíti.
Oktat...
Gyógyszerésztudományi Kar
A Gyógyszertechnológiai Tanszék feladata a hallgatók felkészítése a receptúrai és középüzemi gyógyszerkészítés során előforduló kérdések kezelésére. Elméleti és gyakorlati ór...
Népegészségügyi Kar
Fizioterápiás Tanszék Tanszékvezető: Dr. Veres-Balajti Ilona egyetemi docens  Rövid bemutatás A Debreceni Egyetemen 1999 óta folyik gyógytornászképzés, kezdetben önálló sz...
Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Szociális és Társadalomtudományi Intézet
Tudományegyetemi Karok
Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet
Történelmi Intézet
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Egyetemes Történeti Tanszékének nevében tisztelettel köszöntöm a tanszéki honlap látogatóit.
Az egyetemes történelem oktatása és kutat...
Állam- és Jogtudományi Kar
Műszaki Kar
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
és Intézet
A tanszék rövid története

A Növénytani Tanszék nagy hagyományokra visszatekintõ szervezeti egysége az egyetemünknek. A növénytan oktatására az önálló Növénytani Int...
Zeneművészeti Kar